Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DANKBETUIGING

AAN DEN

BESTÜURDERÈN

e n

G E TV O O N E N LEDEN van het DICHTLIEVEND

GENOOTSCHAP^

onder de spreuk:

KUNSTLIEFDE SPAART GEEN VLIJT5

bij gelegenheid, dat d ezelven mij van ( aa nkwee keling tot buitengewoon lid gunstig verkoozen hadden.

Gelukkig Nederland»

Daar weetenfchappen bloeien,

Daar 't fpoorloos onverftand

Zich kromt in flaaffche boeien.

Daar de eedle Poëzij,

't Vermaak der juichende Englen,

Voor lastrende afgunst vrij,

Zich krans op krans ziet ftrengleiL

Daar

Sluiten