is toegevoegd aan uw favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 de kuischheid

derhouden en de Overfpelen waren onder zulk een talryk volk allerzeldzaamst, welke op beeter daad, en wel door den man zelfs geflraft wierden: daar had hy vryheid toe, In tegenwoordigheid van haare bloedverwanten zette hy zyne vrouw naakt, met afgefnede hairen ten huize uit, en dreefze al geesfelende door al de wyken voort. Schoon andere misdaaden door eene boete konden afgemaakt worden; voor eene gemeen gemaakte kuisheid was by hun geene vergiffenis. Zeer opmerkelyk , zeer vernederende voor de Romeinen, en ik mag er wel by voegen voor onzen tyd zyn de aanmerkingen , welke tacitus hier op laat volgen. „ Geene

fchoonheid, geene jeugd, geene rykdommen konden haar aan eenen man helpen. Niemant lagt daar om de ondeugden. Te bederven en bedorven te worden pleegt men daar de Waerehl (de mode) niet te noemen." Wat zegt gy hiervan diderik ?

D. Ik fta verbaasd over zulk een loflyke getuigenis van een vólk, dat men blinde Heidenen noemt, maar ik ben teffens befchaamd over ons Christendom, dat de Goddelyke inftelling van het Huwelyk, het nWverbod tegen de Egtbreuk weet, en nogt thans dezelve thans veelal voor eene galanterie , een bagatel durft aanzien. Maar waten zy buiten den Echt even kuis? my

dunkt