Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

troosting {trekken, vooral wanneer wy in foortgelyke omitandigheden geplaatst worden. Ik heb ten minden dit 'er in meenen te vinden,en het is ook daarom,dat ik niet van Rome heb kunnen fcheiden, voor en al eér' ik het geheele beloop van zaaken gezien had. — Den eenen zal ik te veel, den anderen te weinig gezegd hebben: maar hoe men 'er ook over denke , ik heb volgens myn bellek deeze gefchiedenisfen zonder eenige by-* zondere bedoeling zoo leerzaam zoeken te maaken, als voegzaam gefchieden kon , en daarom ook nu eenige algemeene aanmerkingen gemaakt , welke altoos te pasfe komen , en die ik zou maaken, al was "er niets in ons Gemeenebest voorgeval* len. — Het overige , dat 'er nog van de gefchiedenisfen der Batavieren te zegden valt, zal nu gevoeglyk in een'vierde Deel kunnen begreepen, en daar mede de aloude Staat beflooten worden. Het zou my aan*-j genaam geweest zyn in drie Stukken alles af te doen, gelyk myn eerfte ontwerp was: maar dit was my nu onmogelyk. Zoo de Hemel my gezondheid en rusr verleend zal dit vierde Deel fpöediger volgen.

Dr

Sluiten