is toegevoegd aan uw favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4l8 C JE S A R

waar caesar de Bojen , in den Zwitzerfchen oorlog overwonnen , geplaatst had. Dan naar gewoonte komt c/esar op het onverwagtst opdaagen, wyl de Romeinfche naam 'er ten hoog. ften aangelegen was, hunne aanhangelingen niet ten prooi over te geeven. Dit is de aanleiding geweest van den oorlog, waar van civilis de Galliërs herinnerde, en waar aan wy dus met zekerheid weeten , dat de Batavieren een voornaam aandeel hadden.

, Fr. Laaten wy hier van dan een naauwkeuriger berigt ontvangen, op dat wy te beter onze Batavieren mogen kennen.

E.. Zeer gaarn. Zoo dra caesar zyne benden by een verzameld had, nam hy Vellaunodunum en Genabum weg, en floeg het beleg voor Noviodunum, eene vesting der Biturigen, welke hem in den weg lag, om daar door met een eene afwending te maaken. Dit gelukte. Vercingetorix brak het beleg van Gergovia op, en zogt Noviodunum te ontzetten. De ruitery, waar van de Galliërs zeer ruim voorzien waren, wierd ras handgemeen met de Romeinfche, welke het voor de overmagt zouden hebben moeten opgeeven, indien c/esar hen niet ter regter uur vierhonderd Germaanfche ruiters had gezonden; zoo noemt hy ze fteeds met hun algemeenen naam, fchoon zy meest uit Batavifche hulpbenden beftonden, welke hy van den beginne, dat het verbond gemaakt was , beflooten had by zich te houden.

Dit