is toegevoegd aan uw favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN MAROBODUUS.

deel. De groote naam , welke hy zich by de Germaanen verworven had , verzekerde hem van de agting en het vertrouwen van zyn volk. De Cheruscen poogden den verkreegen roem, de Longobarden hun nieuwe vryheid te handhaaven, en dit geeft moed. Maroboduus had den naam van koning aangenomen, hy regeerde als zodanig een ; en de Sueven vogten alleen , om hun gebied uit te breiden. Evenwel , daar de zege nog onbeflist was , moest maroboduus den flag hervat hebben, want die ontydige aftogt bragt zyn throon aan 't waggelen. Dit viel 's jaars na het vertrek van germanicus voor , het zeventiende van onze tydrekening. Twee jaaren daar na deed een beroemd jongeling onder de Gothonen , met naame catualda, door maroboduus gewaapender hand uit zyn land verdreeven, nu aangemoedigd door de veragtering van deszelfs zaaken , met een fterke magt een inval in Marcomannien. Hy krygt de voornaamften aan zyne zyde en overvalt de koninglyke verblyfplaats boviasmus in het Hercynijche woud, en het kasteel, dat 'er by lag. Men vond daar, behalven een grooten buit, door de Sueven van tyd tot tyd behaald, Romeinfche kooplieden en zoetelaars, welke de vryheid van den handel, en zugt naar winst aangelokt had , om hun vaderland te verlaaten. Maroboduus van alles ontzet, had geen anderen toevlugt,

dan