is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER DEN O0OD. 103

overvloed en op hun gemak leeven. 'Er is geen gevaar, dat zij te diepen of (mardijken indruk zullen tmaken. De nevel, welken zij veroorzaaken, gaat voorbij, en zal ras, al te ras, is 't te denken , door de invallende drukten en vermaaken der waereld verdreeven worden. Aan de wijsheid voegt het gewisfelijk, dat de menfchen eenen indruk hebben van regtmaatige begrippen van hunne natuur , en van hunnen (land op aarde ; en de vermaaken des leevens zullen altoos in het genot het meeste voordeel aanbrengen, wanneer zij met ernitig naadenken getemperd worden! 'Er is een tijd om te weenen, zo wel als een tijd om te lachen.

G 4 ZES*