Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE

L E E R R E D E.

over

DE l IJ D z a a 1YI H E I d. 9 luk. XXI: ip.

Bezit uwe zielen in uwe lijdzaamheid.

Het bezitten van onze zielen is eene zeer kragtige uicdrukking. Zij befchrijfc dien toeftand, in welken een mensch het volkomen gebied over, en het ongeftoorde genot van zich zeiven heefc; in tegenoverftelling der ondervindinge van eenige inwendige beroeringe, welke zij'ne vermogens in verwarring brengt. De geringfte opmerking is genoeg, om te doen blijken , boe noodig zulk een Haat der ziele tot geluk zij. Hij alleen, die aldus zijne ziel bezit, is bekwaam, om alie andere dingen met voordeel te bezitten ; en om dit zelf bezit te verkrijgen en te bewaaren, is de hebiijke oeffening van lijdzaamheid de allergewigciglte vereischte.

Mij is niet onbekend , dat de lijdzaamheid, door veclen , onder de geringere en minst luis* cerrijko deugden gerangfehikt wordt; als bijzon-

VI. deel. A deir

Sluiten