Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

! N tt O U Ö. vu

ZESDE LEERREDE.

OVER DE ONDERWERPING AAN DEN GOD> LFJKEN WIL.

J'ÜB II: 10.

« Zonden wij het goede van God ontvangen, en

int kwaade niet ontvangen? — . . Bkulz. 107

ZEVENDE LEERREDE.

OVER. DE VRIENDSCHAP. S PRE UK li N XXVII: 10.

Verlaat twen vriend, noch den vriend wvs vadert "iet.— . &*yV&i * I25J

ACHTSTE LEERREDE.

OVER HET TE HOUDENE GEDRAG OMTRENT TOEKOOiJ ENDE VOOR VA L L EN.

SPREUKEN XXVII: i.

Beroemt u niet over den dag van morgen: want gij weet niet wat de dag-zal baar en. . . 147

NE-

Sluiten