is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 HET ZE-DELYK KARAKTER VAN CHRISTUS,

waereld zijn zoude , indien dit doorluchtig voorbeeld algemeen gevolgd wierdt. Gelukkig zouden dan de menfehen worden in alle hunne betrekkingen tot elkander. Eene gezegende woonplaats zou deeze waereld zijn % cn de zamenIeeving der menschlijke weezens op de aarde zou meer en meer gelijkheid hebben met de bhjdfchap en den vrede der maatfehappijen der regtvaardigen in den hemel.

VIER-