Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23* Geschiedv. van den eebsten Oorsprong

en vasrgemaX en Ir ,n Pr°vincie. ™u worden gezet

hechtnis deed leemen ™ ^ °P ^ Iaatfte hem «

eenpn ,ne.emen , en hem veroordeelde om m<-r

Zoon^e ^ h°°fd Van ^inèn eeni^J

fchïerpn t i Jk "ld Van oefent vijf jaaren oud re ondeeganan w&^^fl'JS ,ieTCr »lf den dood in de iaagfc aal'te fteilneih?heid va" Z''J'nen ^nigenZoon tusfchen da hf hen hS" DV?W,'ngIand verklaarde in-

en bhjdfchap van alle de Aanfchouwer.n / • Zdven' menigte Waren zamen gevleid ' d'S 10 gr00te

De Landvoogd bemprk-pnrïo ri,t u-vroeg hem, wa§t hij vo^neem'ent va J te doen; verzekerpnrl» i™„, . jt Ke"eest, daarmede

^£he Vergafttf^ vfapaX?°»£ mj de zuivere waarheid wilde ontdekken. — ' Sn" „ hart re doorbooren," hernam Tel onverfchrokken in „ dien ik zoo ongelukkig was "eweesr nm™fi V te dooden " . • i geweest, om mijnen Zoon

welk'het E üri zou 0°Tv a "ZTfï brenffn' in een zijner Kasteelen "SSkeS Ser^tfflï en. Maar, wat gebeurde 'er? Daar ontflond een vree h'l"

met verongelukken. Hij^f'de^W^tve foTzijne b< uen los te maaken. Tel het vaartuig veiliglijk ^luSd

heb-

Sluiten