Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sekten en Kerken onder de Christenen. 119

en naar die genen te noemen, die het best behaagden . of die naar hunne gedagten het meest tot hunne bekeering hadden toegebragt. Zo ging het reeds by Paulus leeven in de Gemeente van Karinthe, tegen welken geest van partyfehap aldaar by zig dan ook met nadruk kantcde ( ƒ_).

Tot andere afzonderingen gaven de godsdienstige en nationaale vooroordeelen de naaste aanleidingen. Dit vindt men by Jooden en Heidenen, die in de eerile tyden het Christendom aannamen, en zig nog niet geheel van hunne oude Vooroordeelen ontfiaan konden. Beiden veragtten eikanderen, de eerilen wilden nog altyd Gods Lievelingen heeten, en agteden de Heidenen zeer gering, die op hunne beurt de Jooden wederom veragteden als Barbnaren en bygeloovige menfehen, waardoor fcheuringen tusfehen hen ontftonden midden in het Christendom, hoe zeer deeze nieuwe Godsdienst ook daaroe beftemd ware, om Jooden en Heidenen in het geloof aan den eenigen waaren God met eikanderen te verëenigen (#).

Eene andere gelegenheid tot verdeeldheden kwam voort uit eene byzondere foort van Geleerdheid, die in de eerfte eeuwen in her Oosten heersch-

te,

(ƒ) I l/t)R. I. u\> K O M. ji. lij,

I 3

Sluiten