is toegevoegd aan uw favorieten.

Katechismus der heilige godgeleerdheid; of Gesprekken over de voornaamste waarheden van den christelyken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het dertiende Gefprek, van de

uitverkooren gelovigen niet te gelijk in de waereld komen, noch ook te gelijk fterven, en daar die geenen, welke fterven reeds naar de ziel in den hemel zijn, zo komt 't dat die ééne kerk onderfcheiden wordt in een flrijdende kerk, en in een Triumpheerende of' zegenpralende kerk. pe gelovigen moeten hier op aarde zig oeffenen in een ftnjd tegen veele vijanden, als duivel, godloze menfchen, en vleefchlijke verdorvenheid, Eph. 67 12, 13» doch die gegelovigen zullen overwinnen door Chriftus en overgebragt worden tot de zegenpralende kerk in den hemel, 2 Tim. 4; 7, 8. Ik heb den goeden ftrijd geflreden. . . . Voorts is mij weggelegt de kroone der regtvaerdigheid, enz. Zie ook Openb. 14: 13. Zalig zijn de dooden, die in den Heere fterven, enz. Deze flrijdende en zegenpralende kerk zijn geen twee kerken, maar flegts twee gedeelten van één en dézelve kerk: dit blijkt ook daar uit, om dat er eens een tijd geweeft is, dat er wel een flrijdende maar geen triumphecrende kerk was, te weten, eer de eerfte gelovigen nog was gellorven; en er zal eens een tijd komen, dat wel een zegenpralende kerk, maar geen flrijdende meer zijn zal, namelijk in den jongften dag. Wat nu dat gedeelte der gelovigen be¬

treft, dat hier op aarde van de Heere nog uitwoont, en de ftrijdende kerk genaamt wordt, \ zelve kan in tweederlij opzigt befchouwd worden, zo met opzicht

tot