is toegevoegd aan uw favorieten.

Katechismus der heilige godgeleerdheid; of Gesprekken over de voornaamste waarheden van den christelyken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 Het dertiende Gejprek, van de

de woorden van den Hooggeleerden Witzius (dd). Hij zegt „ 1) de vier eerfte eeuwen hebben wij voor ons, en aan onze zijde, en dat Justinus, Clemens,

ambrosius, AüGUSTINUS , .HlERONiJlwtJS , ChrijI

sosthomus, enzoveeleOudvadersalserzijn, die in dien tiid geleefd hebben, wat de hoofdzom ,der zaken aangaat, met ons gevoeld hebben, is van Juel, Perkins, Rainolds, Mornai, Moulin, Rivet' Albertin, Daille, Claude, en andere zo bondig beweezen, dat 't door geene liftige uitvlugten van de tegenpartijders kan wederlegd worden. 2) Na dat '1 Pausdom 't hoofd heeft beginnen optefteeken, en de kerkallensin verontreinigt is geworden, zo hebben niet ontbroken , die tegen de inbrekende dwalingen en met woorden en met fchriften betuigt, en de gezonde leere kragtig verdedigt hebben; welker rolle en naamregifter, op dat ik van anderen zwijge, Flaci,us Illijricus, en die van Maagdenburg in hunne kerkhjke gefchiedenisfen,. en Mornai in zijn boek ae verborgenheid der ongeregtigheid, en Usserius Eerftbisfchop van Armag, in zijn boek van 't vervolg en den/laat der kerk hebben opgemaakt. 3) jn de Vallijen van de Alpifche gebergtens is een ganfeh

volk

(dd) Zie Witzius over 't Geloof. Oeff. XXIV i XXX- ' *