Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 Nederlands che Reizen. -

ft and van de Zee en door 'c geheele Eiland, zoo wel op de bergen als in de valeien. p

„De tijd op welken de Nagels rijp worden, is van het laatst van Oogstmaand tot aan 't begin van Louwmaand

„ Rondom den Nagelboom wil gras noch eenige andere groente tieren, om dat hij, door zijne hitte, al het voed/el en de vogngheid van den grond tot zich trekt; de Nagels zelve zijn insgelijks zeer heer. Wanneer men èen zak met Nagelen op een watervat legt, zal men bevinden, dat he water ,n korren tijd verminderd is, zonder dat de Nagels zelve 'er flegter door geworden zijn. Indien zij fchoon gemaakt worden in een beflooten vertrek, waar in een kruik met water ftaat, op hoe groot een afftand van de Nagelen het ook zijn moge, zal de kruik, in den tijd van twee dagen, ledig worden, door de hitte., welke zij in de lucht veroorzaakt hebben.

., De Kruidnagels worden in Suiker geconfijt, of ook wel in Zout en Azijn geleid. Veele Indiaanfche Vrouwen hebben de gewoonte van de Kruidnagels te kauwen. ■ Onder de Portugeefche Vrouwen gaat insgelijks deeze gewoonte in zwang, Van de groene Nagelen wordt een zeker water gekookt, het welk een geneeskundige kragt beZtt, en een lieflijken reuk heeft. Eenige droppels hier van ra t oog hatende vallen, wil men dat zulks het gezigt verkerkt ..Nagelgruts op het hoofd geftrooid, verdrijft de hoofdpijn, uit verkoudheid ontftaande. De Kruidnagel drijft het water af bevordert de fpijsverteering, en ftopt den buikloop. Nevens deeze bezit hij nog verfcheide andere heilzaame hoedanigheden."

Wij kunnen niet afzijn, om ook hier te plaatzen, het geen wij bladz. sQ van den Paradijs-vogel leezen

„ Daar en boven ziet men op dit Eiland veele'Paradijsvogels, zoo dat men 'er een konde koopen voor een Spiegeltje van agt ftuivers. De Portugeezen noemen ze Paxaros del Sol, Zonnevogels. Men noemt ze ook Mamuh, otcta of Godsvogels. Zommige willen dat men deeze vogels nooit leevende gezien heeft, maar dat zij dood op deeze Eilanden nedervallen. Andere verbaalen dar zij van de lucht leeven; dat zij nooit op den grond komen, en lecht toe recht aan naar de zee vliegen; dat zij geen pooten hebben , maar flegrs een hoofd, en dat al het andere ftaart is

„ Doch anderen verzekeren dat dit alles onwaar is; d*at ¥.ij, zoo wel als andere vogelen, twee pooten hebben; en

da?

Sluiten