is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44* Reize door Sieiife en ifALfïlA'.?

men ook in Sicilië vindt, verhaar t 1 den oorfprong van de Rivier 1 * <?* Tv,ree m,J,en

plant tot Papier bediende en Sr S H.J Va5-deeze haar nog tot dat zelfde ?ebrun, sL 1,edïï Va" dit land

dig; zie hier hunne methode l>p pL» ™ •r,g en eenvou. welk ten hoogfte van 7 8 "e PaP?™s is een riet, hec fchiet; het weefzel züner'vLi 10 voeten °P-

ten bedekt meTeen 2 J " '? S^v? T ^ zeer teder, het andere groen en dikke n WItachtlS en liet is gekroond met een uitfl JdPn£ 1 6 tüp van dic ne takjes, dat aar?hetzelve tl " kr°0" Van zeer óm'

de H», ui, de„' Tol „p"S bêde't, d " wa"r alle de l.o|.plmren, Ze, een iSJ, 7\''Ch•

velkdes mede doornik™™ g I'J heC Water' daar de plat. fm^^^^^È^ maakt dezelve wov-dt het? door een narunrH V, P1£r ?ster' en du* witter. Het is in deez?S 1 Y ^dl°°^ ziinde *

de f^i^StSSf\&^^ hej gebruikt; maar werk verftaan, J uwlife tiende v^H " U'f"d' die dic hun voordeel mede doec » g V°nden Worden' die daa^