Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OESCHÏNK VOO* DR JïÜG».

j, Twee op een ezel, dac 's wreeddadig.

„ Zoo moordt men dieren ongenadig.

Zij Hijgen beiden af en gaan,

Nu achter 't beest. Toen blijft elk ftaan J

En 't volk begint met hun te fpotten:

„ Wie hoorde of zag ooit zulke zotten

„ Die, a!s lakeijen achter aan»

„ Bij dezen jonker ezel gaan."

„ Loop ga mij eene burrie halen

Dus nam de boer nu knorrig 't woord,

„ En draag met mij den ezel voord,

„ Dan heeft men toch gedaan met finalen.'*

Maakt gij 't in ieders oogen flecht Dan fchijnt het dolfte u dikwijls recht.n

Sluiten