Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LXXIX i Is er iemand, die* nog int wil lezen van

JAN VRAGER?

LXXX. Wie veracht den dag der kleine dingen ?" LXXXI. Wat zijn Recommandatiën ? LXXX LI. Wat is vroomheid? LXXXIII. Wat is volhouden? . LXXXIV. Wat is bedrog? LXXXV. Kan het zoo blijven? LXXXVI. Wat wordt er al gelukkig genoemd? , LXXXVII. Wat baat het? LXXXVIII. Wat zal men wenfeherr? LXXXIX. Is het Christendom wel beter?

XC. Zijn er ook uiterlijke kenmerken van

rechtzinnigheid ? XCI. XCII. Wat is huwlijksliefde? XC1II. Wat is grootmoedigheid ? XCIV. XCV. Wat is wedervergelding? XCVI. Wat is een flechte tijd? XCVII. Wat' is een Godlijk beroep ? XCVIII. Wat is er van het fpreekwoord: waarheid baart haat? XC1X. Heeft niet elke eeuw, en elk volk, zo wel als elk mensen, zijn ftokpaardjen? C. Wat is trouw? Cl. Wat is overweegen? CII, Wat is verbeelding? CUI. Hebt gij dat wel geweten? Cl V. Is het nu gedaan ?

Sluiten