Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 29 >

En daar men van geen kerktwist hoort: De leeraar niet om loon verklaart het dierbaar woord , Min tracht door woorden dan door daaden te bekeeien. Daar de advokaat de wetten niet verdraait, Of 't heilig recht een vlasfcn baard aannaait; Daar kunstenaars niets, dan 't geen nut is, leeren: Daar, zonder arts, natuur de meeste lijders redt: In zulk een Stad heb ik mijn voeten nooit gezet.

Wel nu Lezer! zegt gij niet; Dat geloof ik! Ik ook nooit! Maar zegt gij niet tevens: 6 dit ftukjen heb ik ook in de Metifü.envriend gelezen ? Het kan zijn , en evenwel heb ik het niet uit den Menjchenvriend uitgefchreven; maar misfehien zijn wij bij één endenzelfden man te markt geweest ? Het kan zijn. Zijt gij nieuwsgierig , den maaker van dit versjen te kennen? Ik moet u zeggen: Hij is niet meer onder de levenden, maar zijn naam leeft in een opfchrift op een aanzienlijk gebouw, in eene voorname Stad, en begint met S. En waarom meent gij , dat ik dit hier zoo bijzonder meld? Wel zou ik dan in moeite willen raaken met mijn buurman moei-al, die ook onlangs zich begonnen heeft te vertoonen, en die al vrij wat gerucht begint te maaken; heeft deze niet gefchreven: ,, Ik ben er bij toeval achter gekomen , waar de geleerde V .... te markt gaat, en uit welke Schrijvers hij voornaamlijk put; ik ben een vijand van letterdieverij , en daarom zal ik er mij mede bemoeien, en van ftukjen tot beetjen aanwijzen, uit welken fchrijver hij elk hoofdftuk van zijn boek ontleend heeft. " enz. Heeft de moei-al geen gelijk? En daarom heb ik er bijgezet, van waar ik dit versjen heb. Mijn buurman en ik zijn te goede vrienden , dan dat wij zouden in querelles raaken. Ook zal immers de Menjchenvriend mij niet kwalijk nemen, dat ik uit de oorfpronglijke bron hetzelfde versjen. genomen heb, dat hij er uit genomen heeft? Indien ik toch zeide, dat wij de eerfte geleerden waren, die op deze wijze uit dezelfde bron gefchept hebben, zou dat dan geen fabel mogen heeten ? Maar nu weder op het pad.

Wat zijn fabelen? Wanneer in de Nieuwspapieren de tene onwaarheid op de andere geplaatst wordt, waar D 3 bij

Sluiten