is toegevoegd aan je favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 231 >

dere gebreken te verbeteren, zoo wel als grovere ? Gij zult dan een zeker foort van menfchen wat dienen onder 't oog te houden, die waarlijk voor anderen in de famenleving vrij lastig zijn. Mogelijk is 'er tot nog toe de aandagt niet opgevallen, fchoon ik verzekerd ben, dat ze

in alle plaatzen te vinden zijn!

Men vindt namentlijk een foort van Heeren, die zich voor verftandig en geeftig willen doen doorgaan — ze zijn te kennen aan hun luidrugtig redeneren, en lagchen om hunne eigen gezegden, fchateren om bagatellen, over een aartige kwinkflag kunnen zij zich zei ven ongemeen toejuichen. Zij redeneren doorgaans zeer hard, ftout, en gedragen zich als groote Politieken, zij zijn een foort. van Redenaars, doch naar mijn inzien van delaagfte orde; dit neemt echter niet weg, dat men hen deze gaaf bij alle gelegenheden ziet uitoefenen , en menig een met hunne overweldigende manier van redeneren magtig vervelen.

Dan dit alles was nog draaglijk: maar men meent razend te worden , dat men op de publieke ftraat word aangedaan , als men geen mensch beledigt , want deze Heeren redeneren doorgaans eerst iemand bont en blauw, en zich tot eenen anderen , dien ze voor .wat aanzienelijker aanzien , dan de eerften , vervoegende , dragen zij den eerften knap uit de bank agter den rug. Moet men zulke beledigingen al maar geduldig verkroppen , de lijdelijkfte en diepfte onderdanigheid betoonen, aan menfchen, die ons molesteren, en een foort van geweld oefenen ? En dat nog 't flitnst van allen is, wanneer zij hunne redeneringen gaan inrichten tegen iemand van wat hooger karakter, dan kan de mindere vast ftaat maken op eenen draai uit den weg. Ook heeft men 't hart niet, hen tegen te fpreken ,of aanftonds loopt men gevaar van een draai, gelijk ik menigmaal gezien, en tot mijn eigen fmart ondervonden heb. —

Onlangs ontmoette mij Polindor , een van de voornaamfte Draairedenaren. Hij beweerde met zeer veie be~wegingen en luidrugtigheid, dat de zaken in Polen van veel nafleep zouden zijn, en gantsch Europa in 't harnas zouden jagen, en dat de Franfche zaken nog van groote nafleep en uitzicht v/aren. Dit alles beredeneerde hij met zoo veel nadruk . dat ik 'er nog blauwe tekens van in de leden draag: doch gevallig konu 'er een Hier ter mijner

ver-