is toegevoegd aan je favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRAAGAL.

(No. 133.)

Is het zoo? waaröm hen ik dus?

ICene wonderlijke vraag! niet waar Lezer! maar komt zij niet in veele gevallen te pas? Zij was de vraag van Moeder rebekka, toen zij zich in een' anderen ftaat bevondt, fpreken zoo de burger vrouwen niet? en die wat hooffcher of zwieriger zijn, zouden zeggen, toen zij zich ineen gezegenden ftaat bevondt! Maar is dat niet wonderlijk? ïn een gezegenden Staat of Confiitutie zijn, en dan nog te vragen: Is het zoo? waaröm ben ik dus? En hebt gij dan, in waarheid, Lezer! zoodanige vraag nooit hooren doen, 'en met reden hooren doen van menfchen, die in een gezegenden Staat of Confiitutie waren ? Nu , it z b e k> x a deedt ze dan in haaren gezegenden Staat; en waaröm deedt zij die vraag? Was het niet, omdat het van binnen niet pluis was? De kinderen van dezelfde vader en moeder waren het niet ééns, maar ftieten eikanderen, de ruige es au fchopte den zachten jakob, en de zachte jakob vatte den ruigen es au bij de hiel, en ligtte hem een beentjen? En nu vraag ik, wanneer er zoodanige tweedragt tusfchen broeders plaats heeft, dat de één den anderen ftoot, en verbijt, of er dan geene reden is, om te vraagen? Is het zoo? waaröm ben ik dus? Al ware' men anders ook in een' dubbel gezegenden Staat? Is dit niet een zadeltjen, dat op meer dan één paardjen past ? zoo goed als menige Toepasfing, die op meer dan éénen Tekst, of menige Tekst, die op meer dan ééne preek past? *

jh. deel. K k Maar