is toegevoegd aan je favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

VRAAG-AL.

No. 182.

h er voel ooit iemand van dreigen geflorven ?

e Brief van d b o n k v s b l a a s k a a k in mijn voorgaande Nommer geplaatst, en die in het eerst met zoo veel Dreigementen begint, hoewel hij op het laatst nog al vreedzaam afloopt, bracht mij de boventlaande vraag in gedachten; en eene menigte vragen betreffende hec Dreigen in het hoofd, daar ik in dit tegenwoordig Nommer zoo het één en ander van mededeelen zal, zonder dat ik mij juist vlijë, dat alle die vraagen ilipr en naar den regel beantwoord zullen worden, want zou ik den Antwoorder wel zoo hard mogen vallen , dat hij alle mijna vragen, die zich als de regendruppels in den Herfst vermenigvuldigen , één voor één zal gaan zitten ontleden en beantwoorden?

Mijne eerfte vraag: die mij te binnen fchoot, was.' hoe oud of toch het dreigen wel zijn mogt ? Dewijl dreigen, pogchen, en wat in de broek doen, juist geen kunnen zijn , die onder de hoogs en geheime kunften en wetenfehappen behooren, dacht ik, zal het zeker wel heel oud zijn ? en in de daad , ik vond er al een voorbeeld van voorden Zondvloed van koach, in l a m e c h , dat een rechte fnoeshaan moet geweest zijn. Hij nam twee wijven ada en zilla', en was dus de eerfte. die de veelwijverij invoerde; op zekere tijd hoorde men hem bij deze wijven dus pogchen en dreigen; „ Hoort mi ine IV. de Et., Cc Item-