is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 229 )

Regenten, dan Schippers en Kleermakers? — Ik zal het u zeggen, men gelóófde dat deze het best gcfchikr waren , om de rol te helpen fpeelen, die vertoond moest worden. — Een Kleermaaker immers maakt allerlei fatzoenen uit een ftuk laaken, onverfchiilig of het eeu el of negen quart breed is, en een Schipper is altoos van ,het advis van zijn boekhouder, want niets is natuurlijker, dan dat die twee onder een deken liggen. — Mooglijk zult gil al verder vraagen; „ Hoe kwam de Snijder op zijn Tafel, en de Schipper op zijn Tjalk of Smak toch aan de kennis van Regeeren ? — Ik hoop dat gij kabener gelezen hebt, die ah hans bewijst het duidelijk in zijn Verhandeling over 't fpreekwoord: die de hemel eeu ambt geeft, geeft hij ook de bekwaamheid. — Maar laat ik nu op mijn beurt ook eens vraagen. Gelooft gij niet als het fpreekwoord van rabengr doorgaat, dat het ons Land wel moet gaan onder 't bcftuur van bekwaame Regenten ? — En is een Stad niet al heel gelukkig , die zulke door den hemel uitgekozene koppen aan het roer heeft , welken om hunne bekwaamheid verheeven worden en juist niet vaD de wieg af aan, al waren het nog zulke domkoppen, tot Regeeren gepredestineerd zijn? — Eu die laatfte vindt men toch wel in grooter Steden dan daar Schippers en Kleermaakers toe Burgemeesters vërkoozen worden. Ik beken dac de verkiezing in dit laatfte geval ook wel eens ongelukkig zijn kan, maar iemand die Kleermaker of Schipper is, daar van kan men ten minsten weten, of hij natuurlijk verftand heeft, danniec, maar wie weet dit van een kind in de wieg ?— Ja, man ! ik vergeluk mijn Vaderftad met zulke waardige Regenten, 't Gaat 'er ook kostelijk meede, en 't zal vast nog wel beter gaan , want men begint 'er het onkruid uit te wieden, en de flechte Burgemeesters jaagt men weg, of men geefc hun een ambtje dat zoo ondergefchikt is, als dat van een Amfterdamsch onderfchout. — De Stad verdient het ook, want kijk het is nog eene Stad met Poorten en Deuren, dat alle Stede* niet mag gebeuren. Zeg niet, dat dit laatfte ongerijmde taal is, al zijn het geen verzen. En 't is zo waar als gerijmd. — Ik zou u nog een aantal bewijzen kunnen leveren,'dat het die Stad uit hoofde van de bekwaamheid haarer Regenten wsl Ff 3 most