is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 103 )

duitfchers een beul, wat is nu een gekroonde beul ? Is dit niet een duistere plaats in dit vers? Onlangs in ée'ne onzer Landlieden zijnde, zag ik een uithangbord met drie gekroonde poppen, en daar onder gefchreven, de drie gekroonde nachtwerkers, maar wie heeft ooit gehoord of gelezen, van gekroonde beulen ? Zou het woord dwingeland, waar van wij zelfs het meervoud dwingelanden hebben, er niet voor in de plaats kunnen gelield werden? Waaróm hebben wij dwingeland en dwingelanden? Is het niet, omdat onze voorvaders wisten , wat een dwingeland is , in r 1t. 1 p en d u c u'aip, die om den tienden penning kwamen ? Maar kan dwingeland of dwingelanden wel rijmen met burger l Is dat niet onmooglijk ?

Nog ée'ne vraag: Is de naam van Burger niet da waardigfte titel, die een v r. ij man voeren kan ? Is een echt, deugdzaam, burger niet een achtingwaardigst mensch? Zijn burgers, onderdanen, en flaaven, hetzelfde? Wélk onderfcheid is er tusfehen deze woorden?

Wie is de v r ij c MAN* Die, vast in zijnen fland , Ook zelfs van 't vaderland

Den ondank dulden kan.

Die is de vRijë man.

Kan het Vaderland niet ondankbaar wezen jegens weldoeners? Hebben dat niet in alle eeuwen de gróotfle mannen ondervonden? Hebben niet kamillus, scipio, cato, en zoo veele andere weldoeners van 't Vaderland, in balh'ngfchap moeten verhuizen en emigreeren? Is dat geen ondankbaarheid? Maar is het niet een vrij en edel man, die dit kan dulden, en overal zijn Vaderland kan vinden, en het menschdom goed doen?

Wie is de vrijc man? Die, moet hij goed en leven, Voor d'edle vrijheid geven

Toch niets verliezen kan.

Die is de v r 1 j ë man.

Bevat dit Couplet geen wonderfpreuk, Paradox? Die goed en leven verliest, verliest die niet alles?

Mapr,