is toegevoegd aan uw favorieten.

De vraag-al

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 107 )

«ten duivel hadt; hoe fluit dat ? Nu haalden zij hem met toejuichingen in, en riepen hosanna, en weinige dagen daar na, opgeftookt door hunne oudlten , en Geestelijkheid, ichreeuwden zij : Kruist hem ! Kruist hem .' Hoe fluit dat ?

De Romeinen zijn in de gefchiedenislen zoo vermaard uit hoofde van hunne liefde voor de vrijheid, daar zij alles voor overhadden , alles voor ondergingen en leden , en wij ijzen, wanneer wij in de gefchiedenisfen lezen , wat zij, ten allen tijden, van de Patriciën, wat zij van de Tienmannen , wat zij van de rijken , die hunne ichuldheeren waren, dulden moesten, en geduld hebben , om niet te fpreken van die tijden, toen hunne zeden geheel verbasterd waren, toen zij den hals konden vleijen onder het juk van zulke monders, als een nero, domttiaan, en anderen van hunne Cafars,. Hoe fluit dat?

Toen de Christenen nog geen gezag hadden, of op den wereldlijken arm fteunen konden, predikten zij verdraagzaamheid , klaagden zij, en met recht, over de wreedheid der vervolgingen, maar naauwlijks hadt de wereldlijke overheid zich voor het Christendom verklaard, of zij deeden juist het zelfde, dat zij te vooren verfoeid hadden, ja, zij maakten het zelfs erger , zij vonden tegen ketters , of die zij er voor hielden , nieuwe wreedheden uit, tot dat zij het monfter der Inquifitie hebben uitgebroed. Hoe fluit dit?

Wie verwondert zich niet over deze onbeftaanbaarheid der menfchen met zich zeiven ? maar wie maakt het beter ?

Wij beleeven eene verlichte eeuw, zoo heeft men immers gezegd ? maar in eene verlichte eeuw zou men immers geene kruisvaarten verwachten voor het Bijgeloof, en hebben wij die in Braband niet beleefd? Laten zich in deze verlichte eeuw nog niet gantfche natiën verraderlijk op de flachtbank brengen? Wie moet, O a vraagt