Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISD. &e. ^

3-

Zegt, uyt nieuwsgierigheyt fulks gedaan te hebben.

4-

Zegt neen, dog van C A gehoort te hebben, dat L... op 't Stadhuys zoude koomen.

Zegt nader, vanC ,

A gehoort te

hebben, dat J.. L

fouden verhoort te werden.

5-

Zegt, door niemand. 6.

Zegt, Ja.

7-

Zegt, dat 't fchynt

dat J v .. L

een groote vertrouwentheyd in hem moet gehad hebben.

3-

Wat reeden hy Gevange op het Stadhuys quam.

4-

Off" hem Gevang» fulx voor aff door y mani . is,,geordonneert,

5-

Zoo ja, door wie? 6.

Off J.... v.. L..., ... hem Gevange zyn Rotting niet heeft overgegeeven, en door hem Geve is bewaart geworden , tot dat J.... v..

L , weder uyt

de Scheepenen Kaamer is gekoomen.

7-

Off hy Gevange niet moet bekennen dat J....

v.. L in hem

Gevange een groote vertrouwentheyd moet B 3 heb»

Sluiten