Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISD. &c &s

.voorttegaan wegtejaagen ; dat hy gevange ia die tydt, dat de zoo genaamde Hooft-fpreekers op het Stadhuys alhier waaren, om voor zeeker Hoofdfpreker , (die onder het Raadhuys gevangen zat) te gaan fpreeken, meede op het Stadhuys ♦en voor de Kaaraet van Heeren Schepenen geltaan heeft, dat als toen een der f loofc. fpreekers aan hem gevange zyn Rotting heeft oveigegeeven, welke door hem gevange is* bewaart geworden, totdat defelve weeder uyt Scheepenen Kaamer is gekoomen.

Dat hy gevange al verder zig niet heeft ontzien, orn op Zondag nagt tuffchen den ioe- en en iie- November 174S- en zulks na de ernfü» ge Publicatie van zyne Doorlugtige Hoogheyt, den Heere Prince vanOrange enNaffauw, wanneer vecle Perfoonen alhier in Waapenen waaren , zelfs meede weeder op de been te koomen ; dat hy gevange op die tyd met verfcheyde gewapende Burgers en ander gemeen volk is gegaan na zeeker huys op de Hooygragt, alwaar een van de zoogenaamde Hooft-fpreekers woonde. Dat hy gevange aan den voornoemde zoo genaamde Hooft-fpreeker toen gefegt heeft, dat de Burgers hem quaamen af haaien, waarop defelve hadde geantwoord, ik fal de deur open doen. Dat hy gevange kort daar aan van daar met dezelve zoogenaamde Hoofd fpreeker, en al hec volk, dat ter dier tydt op de Straat ftondt, zig dire6l heeft begeeven na deefer Steede Doelen. Dat hy Gevange aldaar gekoomen zynde, aan beyde de deurftylen van de Herbergh in den Doelen, met ontbloot Zytgeweer heeft poft gehouden, met een Soldaat aanhebbende een blaauwe Montuer, (dog wiens naam en woonplaats hy gevange

Sluiten