Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15» VERZAMELING van STUKKEN

agtinge en fchuldige onderdanigheid te noe* Cien.

HOOGMOGENDE HEEREN!

U Hoog Mogende onderdanigfte en getrouwde Dienaren s °

Den. Droftard en Scheepenen der Grondhetrlykheid via SV, Michiels Geitel en Gemonde.

ftf. Gefle! den tf> Auguftus 175 s.

Wa a r o p gedelibereert zynde , is goedgevonden en verdaan , dat Copie van de voorfchreve Miffive en Bylage gefield zal werden in handen van de Heeren van Eek tot Ncrgena, en andere haar Hoog Mogende Gedeputeerden tot de faaken van de Meyerye van 's Hertogenbofch, om met en nevens eenige Heeren Gecommitteerden uit den Raad van Staaten . by Haar E. felvs te nomineren, te vifiteren, examineren , en van alles alhier ter Vergadering rapport re doen.

XXXVL

Sluiten