Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

236 VERZAMELING van STUKKEN

Haer Hoog Mog. uk haaren Naem, En dus door hunne Regters in de Refpective Geünieerde Provintien foude konnen doen exerceren of niet, is dit immers feker, dac al was in Holland een Curateele gedecerneert by de voornaamfte Stadt, in een Boedel van imauc, Valt Goet hebbende in Gelderlant: Dat den Hollandze Curator foude fyn "buiten vermogen, om deGelderfe Goederen onder zig te liaan, te Btheeren en te Verkopen , en de Geldericbe Reè'ele Crediteuren te bedwingen om haar geit in Hollant te halen. En is dat waar, men toone eens uit een Wet, dat een Regter uyt naam van Haar Hoog Mog. Regt "doen de, ter plaacfe, daar hy felfs is in het Territoir van Haer Hoog Mog., en decernerende een Curateele , defelve fyne Curateele foude konnen extenderen over Goederen , gelegen in het Territoir der Refpective Geünieerde Provintien; dog men vertrouwt, dat daar toe niemant in ftaat fal fyn , een zulken Wet aan te wyfen ,

En dat dit vertrouwen niet ongegronc is, fomet betrekking tot de Relpective Provintien onderling, als met betrekking van Haer Hoog Mog. tot idef van de Provintien op zig felve» blykt hier uit, dat alleen tuffen de Staten van Holland en Weftvriesland ter Eenre, en de Staten van de Provintie van Utrecht ter andere Zyde, is gemaakt

Sluiten