Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISDICTIE. 10

fie quctfuurénof kneuzingen metbloed-running of blauw-vlekkcn gepaart ontdekt hebben ; maar dat gemeide Sergeant Mennink geklaagt heeft over fterke pynen in de linker-hcup, voornaamentlyk aan de rand van het Darmbeen, fig uitftrekkende bovenwaarts nae de korte Ribben, benedenwaards door de Dyen. Vorder over pynen in het linker Schouderblad, insgeïyks, fonder uitwendige teekenen van wonde of kneufing.

De ademhaling was thans vrynatuitrlyk en de pols-beweeging niet koortzig; hoewel de Lyder, volgens berigt, twee koorts aanvallen foude gehad hebben.

Uit bovenftaande verkiaaring bcfluiten Wy, dat de toeltand van meer genoemden Lyderiv* Mennink by applicatie van in en uitwendige dienftige middelen, ons niet gevaariyk toefchynt»

Oirkonde onferonderteekening , gedaan binnen Zutphen den 22. April 1768.

Was geteekent

Everwyn Roffhak, Stads Med. Doctor*

J. Cyrns , Chrirurgyn Majoor by't Battaillon van den Generaal Baron vaii Aylva.

J. A. Holst, Stads Chirurgyn* OnderJIond Pro vcra Copia Geteekent

Cofw. Schluiter, Gerigtfchryvef.

B 2 • VIL

Sluiten