Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot de MILIT. JURISD. &c. 9

op defelfde wyfe, en onder het betoonen van gelyke honneurs van wegens de Militie, als fy waren gerecipieerd geworden.

Waar op gelibereert zynde, is goedgevonden en verftaan, de voorfz. Heeren Gecommitteerden voor hun gedaan Rapport te bedanken en derfelver verrigte te approbeeren; en dat voorts Copie van het voorfz. gerapporteerde fal worden gegeven aan de Leden, om by de deliberatien over het Rapport dat van het Befogne op de Propofitie door de Heeren Gedeputeerden der Stad Amfterdam gifteren gedaan ter Vergadering fal worden uitgebragt , daar op meede foodanige reflexie te maken als bevonden fal worden te behooren.

Accordeert met de voorfz. Refolutien.

I I I.

MISSIVE van Zierikzee aan Gecommitteerde Raden over den Vaandrig de Witte.

EDELE MOGENDE HEEREN!

C3p den %6 der jongst afgeloopene Maand hebben wy vernoomen, dat den Vaandrig ds Witte onder het Regiment van den Lieutenant Generaal van Yfenburgh, thans alhier Guarnifoen houdende, uit den Eilandevan Schouwen, alwaar op een der Buitenpoften A 5 was

Sluiten