is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2o8 VERZAMELING van STUKKEN.

X L.

EXTRACT uit de Refolutie der Ed, Mog. Heeren Edelen en Ridderfchappen reprefenteerende den tweeden Staat van den Lande van Utrecht.

Lun<z den 13 January 1783.

Jl"s geleezen, en met aUe attentie overwoogen, de Misfive, door Zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince van Oranje en Nasfau den 23 Oetober 1782 over de bekende zaake van den Vaandrig de Witte, aan haar Hoog Mog. gefchreeven, en den 30 dier Maand alhier ter Staatsvergadering voortgebragt, en te» zelve dage door haar Ed. Mog. ten fine van advis in handen geftelt van den Hove Provinciaal; wyders het advys van den welgem. Hove Provinciaal daar op den 20 November daar aan volgende ter Vergadering van Haar Ed. Mog. ingediend; verder de Refolutie dienaangaande door Heeren Burgemeefters en Vroedfchappen der Stadt Utrecht den 3 deezer genoomen, en den 8 daar aan ter befchryving van Staaten ingebracht; en eindelyk nog de Refolutie van Haar Hoog Mog. betreffende de overgaave van den voornoemden Vaandrig de Witte aan den Hove van Holland en Zeeland, den 16 Decemb. 1782 genoomen, en den gemelden 8 deezer maand ter Vergadering