Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diewertje en grietje.

•Grierje. Tfrindin Diewertje! Ik wenschje een goeden Morgen, unerje. y y el het zal my hef zyn.

JaK w^rgrDodf bT„'iS Ce bieden, daa ve^e,

Uicwertjc. wti ^.a ~ onzen goeden welltaaa

Hebt gy niets

« ^^^^ ^efvï

zoekfchnft der Dordfche, Amltodanu öm beveiligd te

Boekhouders van Schep nKooplieden^ fcV ^

mogen zyn tegen de ^S^J11^11 ^^klaarcn en dus om geconvoyeerd te Oorlog tegen de Re^ubhek^e vEskader'oorlogfchepen, worden ten fpoed gfl-e, doo ee!^en^ de!iUreerd zynde, is goedderwaards en weder her*^rd W aarop B f Requaste zal ge-

gevonden en ^"^^l™? den Heer Prins van OranjeenNas-

fau , met verzoeK °m ^'B Scv£nf n der Ingezeetenen van den Staat,

reis heen en ^^K^eid immers ook wel haast maa-

k S tv de tetro'sch worden , en onze Zeevaart en Hande grootdyks van onze zyde te tronen-^ru , Engelfchen niet zo fterk

kunnen ^^SS^S^é^N^ meent te hebben kunaangekant als het grootite en^ ^ ££rfl daan den tegen

Sluiten