is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 557 )

fret Request van den Richter Buning in de Notulen van de vorige Landsdagen geinfereerd; Hebben de beide Leden als noch by hunne vorige adviezen .geperfifieerd.

By Refumtie gedelibereerd zynde op het Request van IVybe Wouters verzoekende wegens het groot bezwaar bv het 15 Artikel van het Placcaat in dato den 12 September 1793 ten opzigt van het Ketelgeld der Gencverdokers vast gefteld, dat zy heden of voor het geheel mogen worden vry verklaard, of ten minden met de betaling van drie guldens per anker, naar het voorbeeld van de Weduwe Timans in het jaar 1783 en vervolgens mede van J. T. Sickens konnen voldaan; ls hetzelve gedeld tot nader Examen in handen van de Gecommitteerden tot der Provincie Finances op Rapport.

Op het geproponeerde ter Vergadering door de Provifionele Reprefentanten dezer Stad, of niet aan de drie Franfche Jagers, welke een Perfoon hebben ontdekt, voorzien met ene Acie van recrutering voor de Engelfche Armee, en vervolgens op den 23 dezer naar herwaarts opgebragt, ene beloning wegens derzelver vigilantie behoorde gegeven te worden; Is hetzelve gedeld in handen ysn de Gecommitteerden tot de Finances dezer Provincie, met authorizatie, om hier in naar bevinding te disponeren.

Op het geproponeerde ter Vergadering of niet de Post van Monder Commisfaris thans behoorde vervallen verklaard te worden, als zynde reeds bevorens by Rapport van de Commisfie tot algemeen Redres de Perfoon met dien Post bekleed, wegens de voldrekte nutteloosheid van dien, geeximeerd van het doen der Burgerbelofte, en de erkenning der tegenwoordige reprefentative

V°lkS2