is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de representanten van het volk van Stad en Lande.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 53 J

Art. 166.

Ten aanzien der Commisfiegelden der Reprefentanten, den Uitvoerenden Raad en derzeker Ministers, zal alles bly ven, op den tot hier toe plaats gehad hebbenden voet by de Reprefentanten en de Gedeputeerde Reprefentanten, voor zo verre daarover in dit Reglement niet is gedisponeerd. Art. 167.

De bezorging der Schryfbehoeften aan de Provincie wordt overgelaten, aan de bepaling der Reprefentanten.

D 4