is toegevoegd aan uw favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7 Jug. 1705.

„ ger, en daaruit voortvloeiende Vryheid 5, en Gelykheid, en belooye, dat ik dezeiven naar rayn vermogen zal naarkomen, „ en roet myne Mede•Burgers handhaven, „ voords dat ik in de verkiezing, zonder „ aanzien van Perfoon, eigenbelang, gunst, „ vriendfchap, of andere diergelyke beweeg - oorzaaken, zal handelen en be • noemen, die my de deugdzaamfte, be„ kwaamfte en gefchikfte voorkomt.

21 •

1 De Verkoozene tot eenigen Post zal moeten afgeeven en tekenen de navolger.» de Verklaaring.

„ De Ondergetekende, aangefleld zyn5, de, om wegens dit Dorp te fungeeren*

„ als verklaarc

„ op het plechtigfte, even of hy het met y, Eede beveiligde, te erkennen de afge-' „ kondigde Rechten van den 'Mensch, en „ daaruit voortvloeiende Vryheid en Ge„ lykheid; beloovende> dat hy dezelven „ naar zyn vermogen, zal naai komen, en „met zyne Mede-Burgeren handhaven; „ ftellende zich in alles verandwoordelyfc; „ aan het Volk, onder verband van myu „ Perfoon en Goederen. Zoo