is toegevoegd aan uw favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fehruarli

Weshalven den Suppliant vcrz%, dat in het verlenen van diergeiyke octroyen te Wenrerswyk mogte word■ n"'gédiffieukeerd, immers daar in met gedisponeerd, dan na verhoor van de Gemtercfieerdens? ten einde Suppliant- zyn welhebbend recht als dan nader en breder zal kunnen deduceren.

-

De Volks - Vertegenwoordigers van Gelderland, hebben, na gehouden deliberatie, goedgevonden, dit Request të (tellen, gelyk gefteld word by dezen, in handen van het Provintiaal Collegie, om op het zelve behooriyk reguard té (laan.

Is ter Vergadering gelezen een Request van den breden Kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente der Stad HarderWyk, inhoudende klagten over den Raad van gemelde Stad, wegens de improbatie van een, door dezelve op den 15e Januarii laatstleden, wettig uitgèbragt beroep tot Predikant aldaar, op den perfoon. van Hermannus Proper, thands Predikant te Hien en Dodewaerd.

Door welke improbatie * dé voorfz. Kerkenraad, niet alleen in hare vrye deli beraden wierd belemmerd en verkort, maar ook de Gemeente beroofd van een waardig Man, op wiens gedrag, handel en wandel

niets