is toegevoegd aan uw favorieten.

[Notulen van de landdagen van Gelderland, 1795-1797]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 Februarii 1796.

waard, voorgedragen hebbende, of men niet zou kunnen goedvinden te arrefiercn:

Dat er, zo ten Platten Lande als in de Steden, by de Molenaars als Bakkers, die om geld Brood verkopen, Billietten of Leggers van de geëmaneerde keuren op het Brood1 en Meel behoorden gelegd te worden, benevens fchaal en gevvigt, ten einde de belanghebbende ten allen tyden mogten kunnen onderzoeken* of aan bovengemelde keuren voldaan wierd, om by onverhoopte fraudes deswegens de nodigè addresfen te kunnen maken.

Is, Ragehöüdené deliberatie, goedgevonden, deze propofitie provifioneel te houden in advys.

.Het Quartier van Nymegen heeft, op verzoek van de Gecommitteerdens van de Stad en Schependom van Nymegen voorgedragen:

Dat hun, by een naauwkcurig onderzoek'der fituatie van de Kerken in de Dorpen Ubbergen, Beek, Ooy en Perzingen, Quartierc van Nymegen, gebleken was, dat de Gereformeerden, in de vier gemelde Dorpen (welke gelegen zyn in eene difiantie van drie quartier uurs) bezaten, vier Kerken, in twee van dewelke nog dienst gedaan wierd, dog dat daarentegen , door 'c overlyden van den Predikant van Beek en Ubbergen, twee dier Kerken thans buiten gebruik *varen. Di,