Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•II Oilobsr iy97'

Ier, les grandes Epoques, de la Fondation djS leur Republique.

Sahity Confideration & Fraternitê.

Au Nom des Reprtefentants du Peuple de Gueldre.

Nimegue le ne Oftobre 1797. 3mt' Année de la Liberté Batave.

Donderdag den 12 Oclober 1797>

Ontfangen eene Misfive van de Nationale Vergadering, reprtefenterende het Volk van Nederland, gefchreven in den Hage den 5e deze*» maands, daarby overzendende een aantal van gedrukte exemplaren van eene Publicatie, waar by de inkomende rechicn op de ftyfzel en hairpoedcr, met de helft worden verhoogd, en de uitgaande rechten op die zelfde Articulen, een vierde vermindert, ten einde dezelve alomme te doen publiceren en affigeren, ter plaatze, alwaar- men gewoon is zodanige publicatien en •affixien te doen.

Waarop gedelibereerd zynde, hebben de Vertegenwoordigers des vryen Volks van Gelderland, goedgevonden, de voorfehreve exemplaren , van gemelde Publicatie, te renvoyeren aam fee: Provintiaal Collegie, gelyk gefchied by B 4 ieJ

Sluiten