is toegevoegd aan je favorieten.

Tempel-gezicht van den propheet Zacharia.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pf. 138: 8 Laatfie lid I. Afd.

van kracht tot kracht ter bereiking van eenen ruimen ingang in het koningryk der hemelen; als tot de vyandige woelingen van 's kerks vyanden. Voeg ik alles te zaamen, zo behoort er toe in zyn begin en voltooying. — De uitvoering van het borgtochtelyk lydenswerk van Mesfia, zo tot bekrachtiging van het eeuwig genade Testament door den dood des Middelaars, als om de aarde door de bloedplasfen van den eeuwig gezegenden Immanuel te heiligen ter vrykooping zyner erfenisfe van de magt des doods en verderfs. — Hier op moed volgen de omkeering van Mofes doel. De verbreeking van de fnerpende roede der Tuchtmeesteren. De vernietiging van het aardfchfchaduwachtig heiligdom. De Heerlykheid van Jehova, die zo lang tusfchen de nauwe vlerken der Cherubiim gewoond had, moeft nu tot aan het einde der aarde gezien worden («). — Dit ging vergezeld met de verbreeking van den middelmuur des affcbeidzels, om Israël met de volken te vereenigen, en voor allen eenen gelyken toegang tot den genaden ftoel te openen. — Gods werk moeft ook gezien worden aan de vyanden van

zyn

O) Jef. 66: 7^33.

Be zekere voortzetting

•diging der volkeren voorfpoedig te maaken, en 'om haare byzondere leden in de genade te doen toenemen ter voortgang van geloof en denod. Hhq