Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZAAKELIJK

REGISTER,

Van meest alle Schriftuur-teksten, welke in dit Zesde Deel der Nieuwe Nederlandfche Bibliotheek worden verklaard of verdedigd, en zoo aangehaald, dat 'er eenige Ophel-' , dering aan gegeeven, of eenig nuttig gebruik van gemaakt wordt.

NB. B. Beteekent Beoordeelingen.

M. Mengelftukken.

De Cijfferletters wijzen deBladzijden van ieder Stuk aan.

Bijbel in bet geheel.

Dat de Goddelijke Openbaaring meer zaaken, en andere dingen in zich moer behelzen, dan alleen eene nadere bekendmaaking van den Naruurlijken Godsdienst, wordt' tegen Stkinbart beweezen door Mebius. B 543-546. ,

Mhyeks gedagten over de Goddelijke Ingeeving van de H. Schrift'; B, 371 — 375.

Aanmerkingen van Flö'gel over het onderfcheid tusfchen het geen duister is en zwaar om te verftaan in de H. Schrift. JM, 1 — 4.

Genejss.

Cap. vs.

Gefchiedenisfen van den Bijbel verdedigd door

Hamklsvbld. B. 135 — isa Lofl'praak van Mos es door Herder, met tusfchen gevoegde beöordeelende aanmerkingen. 15. 135-142. II 17. Wat men al door den bedreigden doed verftaan moet. B. 59. III: 7, 10, 11. Zie iVlatth XXVII: 34.

Ex-

Sluiten