Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER Hoogelied,

Cap. vs. ,. «f

Algemeene Aanmerkingen van van Nuys Klinkenberg over dit Boek. B. 3,60—364.

Je/aias.

XLVIII. 17, 18. Opmerkelijke Aanfpraak, bij gelegenheid van deezen text, door van der Upwich aan zijne Mede-burgers te Campen. B. 480,481. LV: 1. Verklaaring van wijlen Prof. Nahuys hier over, met voorafgaande aanmerkingen over 'het het geheele Hoofdftuk en bijgevoegde toepasfelijke Bedenkingen. B. 46 — 53.

Ezecbie!.

XL: 2. Toegelicht door Schutte. B. 377—380.

I: 2. Flögels verklaaring van dit Goddelijk bevel aan Hofeas voorgefteld en verdedigd. M. 5—28.

Zacbarias.

I.II.III. Gedagten van Slype over de Gezichten, welke in deeze drie Hoofdftukken befchreeven worden, B. 231 — 239. V: 5 —11. Gedagten van wijlen den Heer Nahuys ' overhet oogmerk van eenen Biddag. B. 343—345.

Mattbeus.

Aanmerkingen over de taal waar in dit Euangelie corfpronglijk is gefchreeven. B, 366—369.1

Sluiten