Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is I N -L E I D I N G.

Hoogd. Pag. 3<5. een Nota, Nederd. Pag. i. Den Hertog hadt in gebruik 72 Vaartuigen welke dagelijks kosten, als volgt:

Rij xd saldi»,

10 Verdekte Scheepen kosten ieder dag .... 80

10 Open Scheepen. . .. ... ... 7°

2 Verdekte Ligters. ..... 16

. 3 Open dito. ...... . ... „ , 21

Tot het tranfporteeren van foeragie, meel en brood.

1 Open Ligter die kosten ieder dag ..... 8

1 Verdekte dito. . . . 8

5 Verdekte dito. . . ... . . 32

30 Groote Scheepen voor Bruggen 4 Rijxd. 's daags. . . 120

10 Kleindere ook a 4 Rijxd. 's daags. .... 40

72 Vaartuigen kostende ieder dag te zaamen . . 395 Rijxd.

Behalven deze waaren nog in gebruik,

1. Dë'gékogte Scheepen, welke diende tot «en medevaart nd Lazareth.

2. De Scheepen welke de divizien van Gaudi, en van Knobbtlsdorff behoeftens, ftroo en hout agter na voerden.

3. De Hollandfche Vaartuigen, die meel tot brood, en het nodige voor de Bakkerijen, op vragt vervoerden, welke door de Cleeffche Kamer betaald wierden.

't Hoogdiütsch Pag. 46, 47. Nederduitsch Pag. 16. reg. 3.

De Pruisfifehe Troupen die tot de Veldtocht beftemd waaren, kwamen nu dagelijks in het Hertogdom Cleef bij een, zij hadden hunne marfchen van Minden af voortgezet, volgens de ontfange beveelen, die te vinden zijn in de Bijlage Lett. A. B. C.

Den 20 en 21 Augustus trok het Battaillon Grenadiers van Schak, en het Regiment van Marwitz, naar Dinslaken en Holten in het Cleeffche, de volgende dagen gingen zij door Wezel naar hunne kantonneeringsguartieren, inUdem, Kalkar, en Goch.

Op de genoemde dagen kwam ook het Grenadiers Battaillon van Diebitsch, en de Battaillons Musquettiers van het Regiment van Budberg, tot Brinen en Ringenberg in het Cleeffche aan, van waar deze 3 Battaillons den volgenden dag

naar

Sluiten