is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche bibliotheek, waar in beoordeelingen en berichten van verscheidene boeken en kleindere geschriften benevens eenige mengelstukken, worden opgegeeven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93° R- Schutte,

Ö^SSr KSt^ f ^ Hoofdftuk be. waar uit blHkcdalw'1, Wel EM' aftredenen, deezen lirii/heeft fc^^n hïe f^T^"^ meene jaar-telling -„ lt VI • net 6?fle Jaar van de geflorven - De Sfaat, v ' J*! V°°r daC Pmus is ^met geene volkomen?' i^u ^a3r,hi dien fch^ef, is wel kunnen ZSbZZ^Ï^ * bepaalen' «»aar daar over licht bijSgS"nfc|^S2?,»en WQrden ^em^kt, welke eenig

hebbende d"; Petrus nie r.RHüTTE tüt, daC einde Setom* kan geweest ziin rL l • .Rüine en ook niet in klein AfiS

w„ • , uccze oeuuitende aanmerking:

weestTe h Uen teln?oeh°?' ^ & men hem ftelIe Wijfplaats- of ,00 H? , '1Synë' «jne gewoone ver^S^™^**?* zerel/-'ïndede?Romeinfche log, te Kon" Weegin« Was door den Joodfchcn oorfcBijnt, endaa^hi, rno/.T^, de eerfte «rief gefchreeven warringen" Pale iS? Sf'6^"is' °m deoorlogs. vermen daar door h! beLnH TVl beter te ^wijken? t zij bylon in Egvp?^ verft " SJ5°VD ^' 'r Z'j men Ba' «roote menigte vanPta-rSn k,est' Alchans een Esvpte od Sn h h > 'e!en k-16'^" zich doorgaans in

Geliik°m. P« ^ " hfC broeinest van dit volk 'e) " ft^Se W.S™:. * gel,°°Vige Hebreën> die in de ver. heidI SS V?'?"; la"SS den we? van ^aareenighg mefèod en H?g IS IS gCunade' de "auwfte ve" nien ingang ;n zUn Kont.^°tfte b,el°ften vaD eene" ™befchaaSdmoeten S?I]k te Z°eke" ' ten einde ^ "iet j

pn=e,,sch woord hefwè?/, ?i J/pe"b"n"«'het,'ro-

een

(0 Vid. Moaheim Hi«. Ecclef. Saecus. P. a. Cap. x.lft.p. 6o.