Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LIJST der Beoordeeld-

- S.> . .a.v . w j • .

Valdenus (G.) Kindèrfchool. . „ , 8?

w óWer (P. C.y zaakeiijke Inhoud en Verdediging ( , eener Kerkelijke Redenvoering 44a Sa.xii (C) Onomasticum LHterarium etc. dat is Letterkundige Naamlijst enz. Pars Quinta. 253 Scheucber (J. J.) en M. S. G. Donat Bijbel der Natuur ; Ilde Deels, Ifte Stuk. 1

r —• ■ —— lilde

Deels, Ilde Stuk. 269 Schutte (R.j Verklaaring over Rom. VIII. en a Petr. I. 225

^—1 Stichtelijke Gezangen, IVdeDeel, met

, Muziek. S®7 Scbwager (% M.) Lijkreden op Frederik den Tweeden 20S Scott (Thomas) de kragt der Waarheid. 54 ^öör fC.) Zie Velingius.

Slijpe (J. W. van) Tempelgezigt van den Propheet Zacharia, Ilde Deel. 93 Span/anzani Proefnemingen over de Spijsverteering van 1 den Mensch. V/i Sparman (A.) Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de

Landen van den Zuidpool enz. 65 Staat- en Karackter-kundige Bijzonderheden betreffende

Frederik den Uden Koning van Pruisfen, Ifte Deel. 377 Stacbïin ij. van) Echte Anecdoten van Peter den \ Grooten. , , 2I<$

Stenftra 'J.) Oude Voorfpellingen aangaande den Mesfias, lilde Deel. ^ „ „■ „ 23f' Studeeren (over de wijze van) van J. F. Rtttgelherg,

StljTijih.) Lijkreden over 't affterven van Frederik ■ den Tweeden. 20S

Èl T. ■

risfelCJoh.) Leerredenen over de gewigtigfte Gebeurtenisfen uit het leeven van Jefus Christus, Ifte Deel. 321 Tott l Baron de) Gedenk fchriften betreffende de Turken en Tartaaren, 3S*>

ü

U «echts Genootfchap Z\e Verhandelingen,

ye-

Sluiten