Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5v

INLEIDING:

De («) rijst, de Mais of Spaanfchc Tanv , dé Peer, de Appel, de Pruim, de Kers, de Vijg, de Perfik, de Abrikoos, de Kwee. Hierop volgen de doorlugtige gedachten van Bosch-hoornen, als de (£) Groote Laurier of Grootbloemige Magnolia , en de Altijd groenende Eik, die ecrwaerdige bosfehen en ftatige fchaduwen aan de Mhfispppi i de Alatamaha en Florida vormen; de pragtige (c) Virginifche Cypresfcnboom van Qarolina en Florida; de fchoone Water-eik, welkers uitgeftrekte bolronde kruin de gelijkenis van een veraf zijnde bosch in de velden en draslanden van GaroUna toont; de reusachtige (d) zwarte Eik, de Westerfche Platanus, de Guldenboom, de Tulpdraagende Tulpenboom, de Kastanjenboom * de Beukenboom , de Zwarte Nootenboom , de Aschgraauwe Nootenboom , de Pacane Nootenboom * de Olmboom, de Suiker-Ahorn van ffirgihit en Penfyhanie, de Phoenix Pijnboom, de Zwart: of

Pek-

(a^Öryia, Zea, Pytui, Pyrus malus, Prunus, Pr O*»fus, Ficus, Molut Perfiea QNcklariti) Pri/ii. Armeni ca, Cy-lo':ir, Magnolia grandiflora, Qj/crcus fempervirens.

(f) Cupresfus dijlicha, Ouercus Hemispherica.

(d) Ouercus TincJoria, Pldiamts Occidmtahs, LiquidamUr Siyrac/flua, Liriodendrón tulipiftra, Fagus CaUanca, Fagus' SyhatU 'ca, Jttglans Nigra, 'juglant panna, Ulmus, /leer Saccharhum, Pinus l'hnenix, Pinus Tieda, Nysfa Aquatica, Populus Hatrofhylla, Gordonia LafianthttS, Pinus Strobus, Pinus balfamica. Pinus Abiss, Pinus C .nadenfii, Pinus I.arix, Fraxinus Excel/lor, Rubinia Pfeti'ktcacia, Gtiilandiiia diuicu, JLsculus Vtrginica, Magnolia acumincta.

Sluiten