is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Noord- en Zuid-Carolina, Georgia, Oost- en West-Florida.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soa REIZEN door NOORD-AMERIKA..

den blikzem) wanneer men hen van verre op hunne vleugelen ziet zweeven, van alle kanten aankoomende en langzaamerhaud de verbrande vlakten naderende, daar zij op den van heete kooien nog rookenden grond nederftrijken, en de gebraaden Hangen, kikvorfchen en hagedisfen opzoeken en hunne zakken met dezelve vullen; op deezen tijd kan men hen gemaklijk fchieten, naardien zij onwillig fchijnen óm hun gastmaal te verlaaten en indedaad alle gevaar fchijnen te trotfeeren.

De andere foort zou met voegzaamheid de gekapte gier kunnen genoemd worden en heet bij de inwooneren de krengen-kraai. In grootte of zwaarte is hij ten naasten bij gelijk met de andere, die ik befchreven heb. Zijne vleugcis zijn niet lang en fcherp gepunt, maar breed en rond aan de einden en hebben een lomp aanzien ; de ftaert is aanmerk* lijk kort; hij fpreidt dien uit als een waaiertjen , ais hij op zijne vleugelen zweeft. Zij hebben eene. zwaare moeielijke vlugt, zij klappen hunne wieken , dan zweeven zij wat voort en dan klappen zij weder cn zoo voort, als of zij zig ophielden,, als zij vielen. De fnavel is zeer lang en regt, tot dat hij aan de punt fchielijk>een bogt maakt, op de wijze als de andere Gieren. Dc geheele vogel is van eene zwarte of donkere kleur; de kop en de hals zijn tot aan de borst kaal van vederen en het vel gerimpeld; dit vederloos vel Is van een donker blaauwachtig purper, dat zig zwart vertoont en dun met kort zwart hair bezet

is..