Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tio REIZEN door NOORD-AMERIKA,

grond wat hooger en overgroeid met kreupelhout van heesters en laage boomen, voornaamlijk bedaande uit O) Herculesboomen , Amerikaanfche Olijfboomen, Vuilboomen, Yzcrboomeii, Moerbezieënboomen, Lederbloemen, Halefia, Eikenboomen, Waschdraagenden Gagel en andere ! Deeze boschjens waren flegts laag, maar egter hoog genoeg óm mij voor den killen daauw te befchutten en , naardien zij flegts enige roeden van mijn vaartuig af waren, doeg Ik 'er mijne legerplaats op. Een derk koeltjen, dat uit het meir opkwam , dreef de wolken muskiten in het kreupelhout weg. Nu verzamelde ik met moeite en nijverheid eene gcnoegzaame menigte droog hout om geduurende den nagt vuur aantehouden en enige forellen te braaden , welke ik, in het afvaaren van de rivier, gevangen had; ik doofde hunne koppen in oranjen-fap, dat, met gekookte rijst, mij een lekker en gezond avondmaal verfchafte: het overige van mijne gebakken visch hong ik op de drinken van enige heesters boven mijn hoofd. Eindelijk keerde ik , na mijne verblijfplaats van alle kanten opgenoomen te hebben, terug, fpreidde mijne vellen en dekens op het fcheon zand naast mijn vuur Uit en begaf mij te rust.

'Hoe heerlijk verlaat de kragtige zon , dienaares des Allerhoogde in de regeling en het bedier van deeze aarde,. ons halfrond, en begeeft zig agter de westlij-

O) Zmnthtxylon , Olea Amerkana, Rhamnus frangula, S'derojcylvii, Morus, Plelea, Ilulejia, Qusrci, Myrka Ctrifera.

Sluiten