Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sa6 REIZEN door NOORD-AMERIKA.

roosjen, Waterkers, Luiskruid, Ger-ardia, Lechea , Droogbloem, Sarzaparilla - ftruik-winde , laage Struik-winde, Goudroede, Sterrebloem , draadbladige Vijgeboonen , Vlakkcnkruid , Haanekop enz. met verfchillende foorten van gras ; maar daar waren groote ruimten van grof zand en vlakten van kaale rotfen, even gelijk met de oppervlakte van de aarde, die geheel van alle gewasfen ontbloot fcheenen , tenzij men enige verfchillende foorten van mos van de komachtige foorten als Qa~) Schurftmos, wier enz. en koraalachtig uitzondere. Na verfcheiden mijlen langs de zoomen van deeze woeftijncn getrokken te zijn, terwijl wij dikwijls op dezelve waren afgeftcgen om waarneemingeil tc doen cn het ccn en ander op tc zamelen , vereenigden zij zig eindelijk van langzaamerhand, of liepen in oneindig uitgeftrekte draslanden cn plasfen uit, die zig zuidwaarts tot buiten het gezigt uitftrektcn, evenwijdig met de "rotsachtige dorre vlakten, zijnde alleenlijk gcfchcidcn door eene fmalle, laage rotsachtige ft-rook van open boschjens, beltaande uit laage, zig uitfpreidende altijd groene Eiken, Herculesboomcn , Hulst , Yzerboomen en andere diergelijke en hier en daar ftond, ook in groepen of alleen, de pragtige Palmboom , heerlijk overeind of fierlijk naar de aarde gebogen, vertoonende eene alleraangcnaamde verwisfeling en een wild Indiaansch gezigt van de oorfpronglijke

on-

(a~) Lilhen, Alga et Coraïïotdes,

Sluiten