Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE HOOFDSTUK. 48#

De gewasfen, welke ik in deeze ftreek ontmoette* Waren de volgende : gedreepte Ahornboom, roode Ahornboom , zwarte Nootenboom, witte en hiccory* Nootenboom, fpitsbladige Magnolia, witte Eiken, zwarte Eikert, roode Eiken, KaftanjebladigeEiken , met de andere verfcheidenheden, die in Vifgiflia gemeen zijn, Ginfeng Heilwortel, glanzige Engelwortel, Lelietjens van den dale, Halefia, Stewartia, Styrax, Pimpcrnoote , Paapenhout , Viorne , Bloemrijke Koriioeljeboom , zwarte Berkenboom a Mocrbczieboom, Lindenboom, Olmboom, Esfchenboom, Gcelboom , Annona, altijd groene Bignonia, hecsterigc Ofterlucie, wortelende Bignonia , enz. Toen ik mij met mijn eenvoudig, maar gezond maal ververscht had, begon ik het jfore gebergte Weder opteklimmen, tot ik eindelijk boven op de hoogde kruin kwam , van waar ik met verbaasdheid en verrukking een grootsch en verheven pragtig toneel aanfehouwde, eene waereld van bergen op bergen gedapeld. Dit verbaazend grootsch toneel eene wijl befehouwd hebbende, klom ik de kruinen weder af en, weder op het handelpad koomende, bleef ik at zagtjens benedenwaarts gaan door eene grasrijke vlakte, dun met groote boomen beplant en op eenen

afdand

(a) Acer firiatnm; A. ruhrum, jfuglans nigra, J.- alba, J. biccory, Magnolia acuminata, Quercus alba, O. tiniloria, O. rubra, Q. prinus, &c. Panax ginfeng, Angelica lucida, Conyallaria ma~ jaVs,, Halefia, Stewarlia, Styrax, Staphylea , Eyo;iimus, Fiburnumt Cornus Florida, Bctula nigra, Murus, Tilia, Ulmus, Fraxinus, Hopea tinüoria, Annona, Bignonia femperyirens, Ariitolocbia fru~ Meent, Bignonia radkans, öf£.

Ii a

Sluiten