is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize en ontdekkingen in de binnen-landen van Africa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74 REIZE DOOR DE

deel van Africa het meest gefproken wordt, en verzamelde vervolgens de noodige berigten omtrend de landftreeken, welke hij wilde doorreizen. Op deze wijze bragt hij zijnen tijd aangenaam door, en vertoefde aan het huis van Dr. laidley tot in het begin van Wintermaand; doch alvorens wij den Heer park zijne reis doen vervolgen, kan het den Lezer niet onaangenaam zijn , wanneer wij hier eene korte befchrijving geeven van de onderfcheiden Natiën van Negers, welke op de oevers der Gambia woonen, zowel als van hunne betrekkingen met de Europifche Volken, die in dit deel van Africa handel drijven.

Schoon de bewooners van de boorden der Gambia verfcheiden volkplantingen uitmaaken, die verfchillende naamen voeren, en elk een afzonderlijk regeeringsbelluur hebben, meent de Heer park, dat men dezelve in Feloups, Jolofs, Foulahs en Mandingues moet onderfcheiden (*). Onder deze Natiën heeft de Mahomedaanfche Godsdienst groote vor-

de-

(*) Men noemt deze Volken ook; F/oops, >/. loifs, Fko/eys, en Mundingees.